Bài thể dục đầu giờ của học sinh Khối 6 và 7


Học sinh tài năng có thành tích xuất sắc về thể dục thể thao


Tuyên truyền An toàn giao thông


Đại hội Công đoàn cơ sở


Bạo lực học đường. Các kĩ năng phòng, chống bắt cóc, xâm hại. PCCC và thoát hiểm.


Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018


Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017


Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm học 2016 - 2017


Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019


Lễ sơ kết HKI năm học 2019 - 2020


88