Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của Trường THCS Bàn Cờ, Quận 3
Thứ ba, 3/8/2021, 13:53
Lượt đọc: 383

Danh sách học sinh chưa đăng ký nhập học trực tuyến trước ngày 2/8/2021

STT Mã học sinh Họ và tên Trường tiểu học Diện
1 HS21018770 Nguyễn Phương Trúc Nguyễn Sơn Hà
2 HS21018777 Viên Gia Hân Nguyễn Sơn Hà
3 HS21018778 Nguyễn Bùi Nguyệt Hoa Nguyễn Sơn Hà
4 HS21018796 Châu Phan Ân Tứ Nguyễn Sơn Hà
5 HS21018803 Lý Ngọc Đan Anh Lương Định Của TA tích hợp
6 HS21018804 Nguyễn Hoàng Minh Anh Lương Định Của TA tích hợp
7 HS21018805 Phí Hoàng Anh Lương Định Của TA tích hợp
8 HS21018806 Phạm Ý Thiên Ân Lương Định Của TA tích hợp
9 HS21018811 Nguyễn Thùy Dương Lương Định Của TA tích hợp
10 HS21018817 Huỳnh Phương Linh Lương Định Của TA tích hợp
11 HS21018819 Trần Ngọc Thanh Long Lương Định Của TA tích hợp
12 HS21018821 Nguyễn Đỗ Đông Nghi Lương Định Của TA tích hợp
13 HS21018832 Trần Lê Phương Uyên Lương Định Của TA tích hợp
14 HS21018840 Phạm Nguyễn Chí Hào Lương Định Của TA tăng cường
15 HS21018843 Quách Tấn Lộc Lương Định Của TA tăng cường
16 HS21018847 Nguyễn Mai Bảo Như Lương Định Của TA tăng cường
17 HS21018850 Lê Gia Minh Quân Lương Định Của TA tăng cường
18 HS21018851 Phạm Minh Quốc Lương Định Của TA tăng cường
19 HS21018852 Võ Thị Thanh Thảo Lương Định Của TA tăng cường
20 HS21018853 Phan Hồng Anh Thư Lương Định Của TA tăng cường
21 HS21018857 Hoàng Gia Bảo Lương Định Của TA tăng cường
22 HS21018868 Phạm Công Sơn Lương Định Của TA tăng cường
23 HS21018871 Tăng Quý An Lương Định Của TA tăng cường
24 HS21018873 Nguyễn Quốc Bảo Lương Định Của TA tăng cường
25 HS21018881 Nguyễn Hoàng Quang Lương Định Của TA tăng cường
26 HS21018887 Lê Mai Anh Đức Lương Định Của TA tăng cường
27 HS21018890 Lê Trần Bảo Khang Lương Định Của TA tăng cường
28 HS21018892 Lương Bội Ngọc Lương Định Của TA tăng cường
29 HS21018895 Nguyễn Quỳnh Anh Thư Lương Định Của TA tăng cường
30 HS21018898 Tô Thanh Nhã Đan Lương Định Của TA tăng cường
31 HS21018899 Nguyễn Châu Bội Hân Lương Định Của TA tăng cường
32 HS21018900 Sử Gia Hân Lương Định Của TA tăng cường
33 HS21018911 Nguyễn Nhật An Lương Định Của TA tăng cường
34 HS21018913 Lê Hải Đăng Lương Định Của TA tăng cường
35 HS21018915 Nguyễn Tấn Hưng Lương Định Của TA tăng cường
36 HS21018917 Trần Phạm Kim Khánh Lương Định Của TA tăng cường
37 HS21018919 Nguyễn Hoàng Bảo Kim Lương Định Của TA tăng cường
38 HS21018923 Nguyễn Thiên Phúc Lương Định Của TA tăng cường
39 HS21018924 Đặng Gia An Lương Định Của TA tăng cường
40 HS21018925 Đặng Nguyễn Minh Châu Lương Định Của TA tăng cường
41 HS21018926 Huỳnh Hồ Trung Dũng Lương Định Của TA tăng cường
42 HS21018927 Lâm Gia Hân Lương Định Của TA tăng cường
43 HS21018928 Đặng Hoàng Huy Lương Định Của TA tăng cường
44 HS21018929 Trần Ngọc Thiên Kim Lương Định Của TA tăng cường
45 HS21018933 Phạm Lê Quỳnh Như Lương Định Của TA tăng cường
46 HS21018937 Nguyễn Huỳnh Bảo Thy Lương Định Của TA tăng cường
47 HS21018942 Trần Gia Bảo Lương Định Của TA tăng cường
48 HS21018946 Trần Trương Gia Khang Lương Định Của TA tăng cường
49 HS21018949 Phạm Nhật Linh Lương Định Của TA tăng cường
50 HS21018950 Phan Anh Lộc Lương Định Của TA tăng cường
51 HS21018951 Lê Nguyễn Hoàng Minh Lương Định Của TA tăng cường
52 HS21018952 Trần Thanh Ngân Lương Định Của TA tăng cường
53 HS21018955 Phan Nhã Phương Lương Định Của TA tăng cường
54 HS21018956 Lê Đức Trí Lương Định Của TA tăng cường
55 HS21018961 Nguyễn Gia Hưng Lương Định Của TA tăng cường
56 HS21018966 Nguyễn Phương Minh Kỳ Lương Định Của TA tăng cường
57 HS21018968 Trần Lý Đình Trí Quốc Lương Định Của TA tăng cường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88