Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh đến với website của Trường THCS Bàn Cờ, Quận 3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí

Ngày sinh: 19/4/1963

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Vị trí công tác: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.38.392.848

Cấp Ủy viên

Nguyễn Ánh Tuyết
Nguyễn Ánh Tuyết

Ngày sinh: 3/6/1979

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Kết nạp Đảng ngày: 03/02/2006

Phó Bí thư Chi bộ

Đỗ Thị Ngọc Hải
Đỗ Thị Ngọc Hải

Ngày sinh: 27/10/1967

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng

Kết nạp Đảng ngày: 02/12/2003

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

Vũ Thị Hải Ninh
Vũ Thị Hải Ninh

Ngày sinh: 20/8/1973

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Kết nạp Đảng ngày: 05/09/2001

Thư kí Hội đồng sư phạm

Phan Thị Thủy Tiên
Phan Thị Thủy Tiên

Ngày sinh: 14/4/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Quản lý giáo dục

Vị trí công tác: Giáo viên - Thư ký Hội đồng

Kết nạp Đảng ngày: 22/04/2006

Giáo viên Ngữ văn

Trần Thị Tươi
Trần Thị Tươi

Ngày sinh: 17/3/1967

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 27/12/2007
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 26/4/1987

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 06/04/2012
Lê Thị Thúy Hằng
Lê Thị Thúy Hằng

Ngày sinh: 6/6/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 19/05/2012
Trương Thụy Thanh Tuyết
Trương Thụy Thanh Tuyết

Ngày sinh: 13/7/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Ngày vào Đảng chính thức: 16/11/2012

Đảng viên

Trần Văn Thuận
Trần Văn Thuận

Ngày sinh: 10/5/1975

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 20/11/2008
Hồ Thụy Tú Trinh
Hồ Thụy Tú Trinh

Ngày sinh: 9/1/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 31/12/2009

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD

Phan Thị Kim Sương
Phan Thị Kim Sương

Ngày sinh: 11/8/1968

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Kết nạp Đảng ngày: 30/12/2008

Tổ trưởng Tổ Toán - Tin

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (T)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (T)

Ngày sinh: 1/2/1982

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Kết nạp Đảng ngày: 31/12/2009

Giáo viên Giáo dục công dân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (GDCD)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (GDCD)

Ngày sinh: 22/1/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 31/12/2010

Giáo viên Lịch sử

Trần Thị Xuân Hương
Trần Thị Xuân Hương

Ngày sinh: 24/11/1986

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 05/09/2015

Giáo viên Vật lý

Võ Thị Ngọc Thủy
Võ Thị Ngọc Thủy

Ngày sinh: 25/10/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 22/12/2016

Giáo viên Lý - Công nghệ

Nguyễn Minh Tiền
Nguyễn Minh Tiền

Ngày sinh: 25/10/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 19/05/2017

Giáo viên Thể dục

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh: 25/10/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Kết nạp Đảng ngày: 11/06/2017
Phạm Thị Thu Hoa
Phạm Thị Thu Hoa

Ngày sinh: 17/3/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ngày sinh: 28/6/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Quản lý giáo dục

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0903678088

Ngày kết nạp Đảng: 20/05/2011

Giáo viên Tin học

Nguyễn Thị Nhanh
Nguyễn Thị Nhanh

Ngày sinh: 20/11/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Tổ trưởng Tổ Lý - Hóa - Sinh

Đoàn Thanh Sơn
Đoàn Thanh Sơn

Ngày sinh: 1/9/1985

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Đại học

Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn

Giáo viên Anh văn

Lê Thị Phương Dung
Lê Thị Phương Dung

Ngày sinh: 3/6/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Giáo viên

Ngày vào Đảng chính thức 22/11/2010